izafiyet
Büyüt
E=mc² 

Sözlükte "izafiyet" ne demek?

1. Bağıllık, bağıntılılık, görelilik, görelik, rölativite.

İzafiyet kelimesinin ingilizcesi

n. relativity

Ayrıca bakınız

İzfiyet teorisi
Köken: Arapça

Izafiyet ne demek? (Ekonomi)

(Relativity) Arapça "izafiyyet"den dilimize geçme bir kelime. Göreli olma, görelilik, bağımlılık, rölativite anlamlarına gelir.